Oosterik Advies BV

Een ziekenhuis koopt jaarlijks gemiddeld 40.000 verschillende producten in die gebruikt worden voor de zorg. Het BTW beleid op deze producten is complex en ondoorzichtig. Bovendien is het door snelle medische ontwikkelingen bijna onmogelijk voor leveranciers en de belastingdienst om tarieven up to date te houden.

Het resultaat? Ziekenhuizen betalen soms jarenlang onterecht het 21%- tarief voor producten die feitelijk onder het 9%-tarief vallen. Leveranciers offreren en factureren vaak onbewust het hoge tarief. Het is mogelijk om 5 jaar teruggaaf te vragen van deze teveel betaalde BTW; dit kan oplopen tot forse bedragen.

En ook op toekomstige aanschaf van de betreffende productgroepen bespaart een ziekenhuis 12%.

lees verder