Katheters – besparingen tot dusver ruim €4 miljoen

 

Voor katheters geldt het lage BTW-tarief. De richtlijn zegt dat het lage tarief gehanteerd mag worden als ‘door een buisje iets naar, van of door het menselijk lichaam getransporteerd wordt, om de lichaamsfunctie te verbeteren’.

 

Inzicht:

Veel mensen denken bij een katheter aan een urinekatheter, maar volgens de definitie is bijvoorbeeld het ballonnetje waarmee een stent in de kransslagader wordt opgeblazen bij het dotteren, ook onder deze productgroep te scharen. Datzelfde geldt voor producten die worden ingezet bij een trombosebeen. Zouden deze producten daarom niet ook in aanmerking kunnen komen voor het lage tarief?

 

Resultaat:

In samenwerking met de leverancier en de belastingdienst is vastgesteld dat de productgroep katheters breder kan worden toegepast. Het lage tarief is dus van toepassing op meerdere producten met dezelfde definitie. Dit heeft tot dusver tot een directe besparing op de exploitatiebudgetten van ziekenhuizen geleid van ruim €4 miljoen.Case< Terug naar Voorbeeldcases