SUCCESVOL PLEIDOOI DIALYSE CONCENTRATEN

 

 

Samen met de FHI heeft Oosterik Advies een succesvol BTW-pleidooi gehouden bij het Ministerie van VWS over de BTW op dialyseconcentraten.

Er is nog geen officieel standpunt ingenomen door de regering over het BTW tarief op dialyseconcentraten vanaf 1 januari 2018.

De beslissing wordt genomen door de Tweede Kamer met goedkeuring van het belastingplan 2018.

Het Laag BTW tarief op dialyseconcentraten is opgesloten in dit besluit en het voorstel is, om dialyseconcentraten apart te noemen als producten die onder de geneesmiddelen vallen.

Vanaf 1 januari is er een verscherpt standpunt over de definitie van geneesmiddelen.

De planning is dat de Eerste Kamer op 12 december hierover een besluit neemt.

Daarna volgt de mogelijke goedkeuring in de Tweede Kamer.

Omdat de dialysevloeistoffen nu onder het Lage BTW tarief vallen en deze in het voorstel ook onder Laag BTW genoemd staan, verwacht VWS dat dit ook zo zal blijven.